Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

Kirketællingsrapport

Flere og flere sogne tæller deres aktiviteter i og uden for kirkerummet og dem, som deltager i aktiviteterne. Men talmaterialet kræver bearbejdning for at give konkret viden om aktivitetsniveau, deltagelse og ressourcebehov af både menneskelig og økonomisk karakter. I Kirkefondets kirketællingsrapport omsættes aktivitets- og deltagertællingerne til viden i et let tilgængeligt sprog og overskuelige tabeller, som I kan bruge, fx når der skal planlægges, udvikles eller evalueres aktiviteter. Kirketællingsrapporten udarbejdes både til sogne og provstier.

Rapportens indhold:
Analyse på baggrund af sognets/provstiets kirketællinger afspejlet i 20 diagrammer med forklarende tekst. Vi kigger på udbud og deltagelse i gudstjenester på hverdage, søndage og helligdage bl.a. efter starttidspunkt samt om udbud og deltagelse i kirkelige handlinger og øvrige arrangementer. Der ses også på forholdet mellem udbudte aktiviteter til voksne og børn, som igen sammenholdes med børnegruppens størrelse, og på forholdet mellem fødte og døbte samt konfirmerede og potentielle konfirmander. Til provstier er der i tillæg et afsnit om tællinger sogn for sogn samt tabeller med sognenes kirketællinger. Omfang: ca. 26-30 sider + bilagsmateriale. Se eksempel her

Bilagsmateriale:
Tabel A – Aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori
Tabel B – Deltagelse i gudstjenester pr. ugedag ekskl. helligdage
Tabel C – Deltagelse i gudstjenester hhv mandag-lørdag og søndage efter starttidspunkt
Tabel D – Deltagelse i gudstjenester på helligdage

- og til provstier yderligere…
Tabel E – Befolkning og folkekirkemedlemskab i sognene
Tabel F – Gudstjenester i sognene
Tabel G – Hellligdagsgudstjenester i sognene
Tabel H – Kirkelige handlinger i sognene
Tabel I – Arrangementer i sognene

Se eksempler her

Priser:
Sogne kr. 7.000 + moms (kr. 5.000 + moms ved samtidig køb af sogneprofil el. –analyse)
Provstier kr. 15.000 + moms (kr. 10.000 + moms ved samtidig køb af provstiprofil)

Priserne er inklusive validering af de indberettede data fra sogn.dk. Benyttes andet registreringssystem, så kontakt os telefonisk.

 

 

 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.