Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

Lokal Kirkeudvikling for provstier

Lokal Kirkeudvikling er et forløb på 2½ år, hvor vi hjælper provstiet og dets sogne med at arbejde med udvalgte fokusområder, som defineres af provsti og sogne i fællesskab. Herved får sognene i provstiet en unik mulighed for at arbejde med centrale temaer i det at være kirke. Samtidig er det en anledning til at styrke samarbejdet i provstiet.

Lokal Kirkeudvikling kan ses som en igangsættelse af en kontinuerlig samtale omkring, hvad det vil sige at være kirke i netop ens eget sogn såvel som i provstiet.

Fælles konferencer - tilpasset provstiet
Arbejdsgrupper fra de deltagende kirker mødes til en halvårlig halvdagskonference omkring et særligt tema, eksempelvis gudstjeneste, diakoni, frivillighed eller årets gang i kirke og sogn. Konferencerne består af inspirerende oplæg, tid til erfaringsudveksling mellem sognene og intern drøftelse i arbejdsgruppen samt konkrete redskaber til at arbejde med det pågældende tema. Gennemgående fokusområder er fordybelse i, hvad det er at være kirke, og samspillet med mennesker i lokalsamfundet.

Mentorbesøg i sognene
De deltagende sogne får desuden et halvårligt mentorbesøg fra Kirkefondet, hvor samtalen tager udgangspunkt i de ønsker, muligheder og udfordringer, der er aktuelle i det pågældende sogn. Det er vores erfaring, at disse mentorbesøg er helt centrale i processen, ikke mindst fordi sogne ofte står i meget forskellige situationer. Ikke mindst er der ofte stor forskel på muligheder, udfordringer og ressourcer i landsogne og bysogne.
Det første mentorbesøg kan evt. ligge i begyndelsen af et menighedsrådsmøde, så samspillet mellem menighedsråd og arbejdsgruppe styrkes.

Pris
Prisen for deltagelse er 120.000 kr. + moms pr. år i tre år, hvis der er op til 10 deltagende sogne fra provstiet.
Prisen for deltagelse  er 160.000 kr. + moms pr. år i tre år, hvis der er 11 eller flere deltagende sogne fra provstiet.

Yderligere information
Vil I høre nærmere, så kontakt udviklingskonsulent Dorte Kappelgaard, dk@kirkefondet.dk, tlf. 3373 0044. Vi sender gerne foldere ud og mødes gerne med jer for at orientere om mulighederne for deltagelse.

 

 

 

NYHEDER

Nyt temanummer af "Kirken i dag"

Temaet er "I menighedsrådet - og hvad så?" og henvender sig specielt til de nye menighedsråd

 

Ny udviklingskonsulent ansat i Kirkefondet

Kirkefondet har pr. 1 maj 2017 sognepræst og cand.theol. Berit Weigand Berg som udviklingskonsulent...

 

Kommentar: Folkekirken på tærkslen til 2017

Læs Henrik Bundgaard Nielsens kommentar med et eksempel fra den virkelighed folkekirken står...

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.