Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

Sogneaktiviteter

Workshop: Diakoni – kirkens sociale arbejde
En del af kirkens opgave er at være til stede over for de svageste i samfundet. Det er op gennem tiden kommet til udtryk i utallige former for sociale indsatser fra kirker. Noget af det særlige ved diakonien er den holdning, at fysisk, psykisk og social sårbarhed er ikke noget, der rokker ved menneskets grundlæggende værdighed, men kalder på ligeværdig/respektfuld medmenneskelighed.
Hvem er de socialt udsatte i jeres sogn eller område? Hvordan kan en social opmærksomhed spille sammen med livet i og omkring kirken i øvrigt? Hvilke kirkelige organisationer på diakoniområdet er det oplagt for jer at samarbejde med lokalt? Hvilke tiltag kan I selv opfinde for og med de mennesker, I gerne vil være der for?
Få inspiration til at omsætte tanke til handling og til at lade diakonien spille sammen med det at være kirke hos jer. Workshoppen vil bestå i en kombination af små oplæg og meget tid til drøftelse og arbejde. Der vil undervejs være inspiration fra diakonale organisationer.
Varighed: ca. 3½ time
Kr. 8.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Lokalt samarbejde – hvorfor og hvordan?
Synergi, synlighed og nærvær – fordelene ved at samarbejde med lokale aktører omkring sognekirken kan være mange. Det kan være musikskolen, spejderne, plejecentret, markedsdagen, en kunstnergruppe eller hvor der ellers er liv i lokalområdet. Det kan være udfordrende at påbegynde samarbejder på nye områder, men en god indledende proces, og en afklaring omkring, hvad man selv ønsker at opnå som kirke, kan gøre meget.
På denne workshop bliver I præsenteret for en række meget forskellige eksempler på samarbejde mellem kirker og lokale aktører. I får redskaber til at komme godt i gang og til at videreudvikle et langsigtet samarbejde.
Der bliver god tid til at udvikle idéer til samarbejdspartnere og forberedelse af forventningsafstemning.
Varighed: ca. 3½ timer
Kr. 8.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Foredrag: At være kirke gennem kunst og kultur
Der sættes ofte fokus på ’det gode’ og ’det sande’ i kirken. Men ofte er det ’det skønne’, der taler mest umiddelbart til mennesker. Det sker i biografen, til koncerter, i indretning osv. Når man skaber med på noget eller tolker en film, et billede eller et stykke musik, bringer man sig selv i spil – og bliver også mere åben for at tage imod fra andre. Hvordan får man sanser, forestillingsevne og medskabelse ind i oplevelsen af at være i kirken eller det kirkelige arbejde uden at gøre det til et underholdningsshow? Få inspiration til at skabe rum for fordybelse og rum for fællesskab omkring æstetisk erfaring!
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 3.500,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Fra idé til organisering
Står I foran at sætte et eller flere nye "skibe" i søen? Her får I redskaber til at komme godt fra land. Det kan for eksempel handle om målgruppe, formål, værdier, teamsamarbejde, lokalt samarbejde, inddragelse af frivillige, samspillet med kirkens øvrige arbejde og handleplan i det konkrete tiltag. Hvilke temaer, vi sætter mest fokus på aftales på forhånd.
Varighed: ca. 3½ timer
Kr. 8.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Få et kreativt serviceeftersyn

Kunne jeres aftenandagt, Sankt Hans aften, ældrearbejde eller basar bruge et ’kreativt eftersyn’? Eller vil I gerne skabe en anderledes aktivitet, der tager form af jeres lokalområde og giver plads til fordybelse?
Når man har gjort det samme i lang tid, eller løber stærkt for at få tingene til at hænge sammen, kan det være svært at standse op og få reflekteret over, hvorfor man gør det, man gør, og hvordan man kan forfine og videreudvikle det. Og når man står over for at sætte en ny type aktivitet i gang kan det være overvældende at sidde med et blankt stykke papir. I denne proces får I mulighed for at arbejde kreativt ud fra en række temaer, der skærper blikket for potentialet i jeres nuværende aktivitet:
• Værdier
• Reflektion
• Tradition
• Kroppen i rummet
• Inddragelse
• Lokal virkelighed
• Samarbejde
Processen afsluttes med en planlægning af det videre forløb.
Varighed: ca. 3½ timer
Kr. 8.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

 

NYHEDER

Nyt temanummer af "Kirken i dag"

Temaet er "I menighedsrådet - og hvad så?" og henvender sig specielt til de nye menighedsråd

 

Ny udviklingskonsulent ansat i Kirkefondet

Kirkefondet har pr. 1 maj 2017 sognepræst og cand.theol. Berit Weigand Berg som udviklingskonsulent...

 

Kommentar: Folkekirken på tærkslen til 2017

Læs Henrik Bundgaard Nielsens kommentar med et eksempel fra den virkelighed folkekirken står...

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.