hline
 

Tre kirker til salg

Som et resultat af den indstilling til lukning af kirker i København, som kirke- og kulturminister Marianne Jelved foretog den 13. september 2013, har Kirkefondet nu i alt tre kirker, som er sat til salg: Absalons Kirke, Blågårds Kirke og Samuels Kirke.

Allerede i efteråret 2013 var der seriøse forhandlinger med en velgørende organisation om et salg af Samuels Kirke. Men organisationen trak sig fra forhandlingerne, da det viste sig, at de krav til kontorfaciliteter, rådgivningslokaler mv., som blev stillet af den humanitære organisation, alligevel ikke kunne rummes i kirken. Efterfølgende vil der nu blive indledt en salgs- og annoncekampagne, hvor Samuels Kirke sættes til salg på det frie marked med en fastsat pris på 9,5 mio. kr. Også Blågårds Kirke, som for tiden er udlånt til KoncertKirken, og Absalons Kirke, som er indstillet til at lukke som kirke pr. 30. juni 2014, vil blive sat til salg ved den samme kampagne. Det er Kirkefondets håb, at det kan føre til, at flere potentielle købere melder sig. Det er Colliers International, der står for salget, og yderligere oplysninger om kirkerne kan ses på www.colliers.com.

Der har ellers i det seneste halve års tid været en rimelig interesse fra f.eks. frikirker, migrantmenigheder, sociale og humanitære organisationer, samt forskellige kulturelle aktører. Dertil kommer en række rent kommercielle henvendelser. I den fortsatte salgsproces vil Kirkefondet stadig operere ud fra tidligere vedtagne retningslinjer, hvor salget af hver enkelt kirke vurderes individuelt. I den vurdering inddrages f.eks. det påtænkte formål for anvendelse af kirken, hvilken signalværdi formålet har, og hvilke aktiviteter lokalområdet kan bære.

Kirkefondet ser frem til at finde passende købere til de tre kirker, som er sat til salg, således at der kan frigøres midler fra salget. Efterfølgende skal der internt i Kirkefondet ske en drøftelse af, hvorledes disse midler bedst muligt kan bruges til organisationens formål: At fremme liv og vækst i folkekirkens menigheder.

Kirkefondets bestyrelse har det seneste år brugt meget tid på at diskutere den principielle holdning til ny brug af tidligere kirker. Dette kan ses i dokumentet ”Brug af kirker, der skal lukkes”. 

10. marts 2014


Se også:
27. juni 2014: Sidste nyt: Salg af Samuels Kirke

15. oktober: Absalons Kirke er solgt

 

 

 
 
hline