Printervenlig version
 
 
 
     
 
 
 

Velkommen til Kirkefondets repræsentantskabsmøde

30-09-2016

I år afholdes mødet lørdag den 5. november i Odense, hvor der også vil være spændende...

Hermed indkaldes Kirkefondets repræsentantskab og andre interesserede til årets repræsentantskabsmøde lørdag den 5. november 2016 kl. 12.00 – 17.00 i Skt. Hans Kirkes menighedslokaler, Skt. Hans Plads 1, 5000 Odense C.

Programmet for eftermiddagen vil være:
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Andagt
Kl. 13.15 Oplæg og efterfølgende temadrøftelser om:
- Menighedsforståelse ved provst og bestyrelsesmedlem Finn Dyrhagen
- Gudstjenesteudvikling ved provst i Brønderslev provsti, Yvonne Alstrup
- Kirken i byen ved Anton Pihl, næstformand i Vesterbro Sogns menighedsråd.
Der vil være en kort drøftelse efter hvert oplæg samt en opsamling, hvor man kan ytre sig og drøfte, hvor Kirkefondet fremadrettet skal have sit fokus i forhold til de tre nævnte temaer.
Kl. 15.30 Kaffe
Kl. 16-17 Repræsentantskabsmøde med følgende dagsorden iht. vedtægterne:
• Valg af dirigent
• Årsberetning
• Regnskab og budget
• Valg til bestyrelse og repræsentantskab
• Indkomne forslag
• Valg af revisor
• Evt.

Forslag til dagsordenen samt forslag til kandidater til bestyrelsen og repræsentantskabet skal være Kirkefondet i hænde senest 6 uger før mødet, dvs. senest fredag den 23. september 2016.

På valg til bestyrelsen er: Anne Margrethe Raabjerg Hvas, Lars Seeberg, Tommy Liechti, Katrine Söderberg. Der skal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf mindst 2 skal være læge.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle, men kun medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret. Endelig dagsorden med årsberetning og materiale fremsendes 14 dage før mødet til repræsentantskabets medlemmer og andre tilmeldte. Tilmelding på kirkefondet@kirkefondet.dk eller 33 73 00 33 senest onsdag den 26. oktober 2016.

Velkommen til en spændende dag!

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.