Printervenlig version
 
 
 
     
 
 
 

10 gode råd til at finde nye menighedsrådsmedlemmer

09-08-2016

Kirkefondet giver her nogle bud på, hvordan man finder nye menighedsrådsmedlemmer til årets...

1. Spørg folk i jeres netværk
De fleste frivillige rekrutteres gennem relationer. Måske I kender nogen, der kender nogen? Jo mere konkret, I gør opgaven, jo lettere er det også for andre at overveje, hvem i deres netværk, det er relevant at spørge.

2. Tydelig skriftlig kommunikation

Overvej forskellen på kommunikation, hvor I aktivt henvender jer til folk, og kommunikation, der er tilgængelig for dem, der vil vide mere. I kan opsøge folk gennem Facebook-opslag, trykte opslag i supermarkedet og i våbenhuset, annoncer i dagspressen i samarbejde med nabokirker m.v. (Kirkebladet er det sandsynligvis for sent at annoncere i nu.) Også pressemeddelelser til lokalavisen med opfølgende interviews kan være en vej til at skabe opmærksomhed omkring kirkens liv og arbejde på. Er folk interesserede, skal de kunne læse mere, fx på jeres hjemmeside, og det skal være tydeligt, hvem de kan kontakte for yderligere information.

3. Overvej: Hvad er godt ved at tage del i menighedsrådsarbejdet i jeres kirke og sogn?
Det er det, I skal ’sælge’ opgaven på. Det handler både om det, I selv sætter pris på ved at være menighedsrådsmedlemmer, men også de muligheder, der ligger foran jer. Det handler om alt fra glæde ved at understøtte kirkens liv til spændende opgaver og godt samarbejdsmiljø. Det er en god øvelse for jer selv at sætte ord på det gode ved at være engageret hos jer.

4. Inviter til konkrete opgaver
Folk, der overvejer at involvere sig har næppe overblik over alle de opgaver, I har som menighedsråd. Får de præsenteret hele paletten, kan opgaven let fremstå lettere uoverskuelig, og der er ikke mange, der synes, at alle typer opgaver, der knytter sig til menighedsrådets arbejde, er interessante. Fortæl, at der er nogle, der tager sig af de og de opgaver, og at I særligt søger nogen, der kunne tænke sig at fokusere på …det område det nu engang handler om.

5. Inviter til aktiv medskaben
De dygtigste frivillige går ikke efter at lave mindst muligt, men at skabe med på noget, hvor de virkelig gør en forskel. Fortæl, hvad opgaven indebærer, og hvad der forventes af menighedsrådsmedlemmet. Det handler om alt fra antallet af møder og tidspunkter, til hvilke opgaver, man forventes at løse, og hvor meget tid, man forventes at investere.

6. Fortæl, at menighedsrådet arbejder for kirkens liv og vækst, ikke blot administration
De opgaver, der ligger i rådet skal sættes i perspektiv, de skal opleves meningsfulde. Sørg for at sætte tid af til at arbejde med kirkens liv og vækst, så I holder fokus på de store linjer såvel som det konkrete liv i kirken ind i mellem alt det administrative.

7. Tag udgangspunkt i det potentielle menighedsrådsmedlems egne idéer
Brug tid på at spørge ind til, hvad personen kan lide at udføre, og hvilken retning, han eller hun kunne tænke sig at se kirkens liv og rammer bevæge sig i. Overvej, om personen kunne have dette som særlige opgaver, mens I andre tager jer af de fleste øvrige opgaver. Lad jer udfordre af nye input, og signalér, at de er velkomne. Et nyt menighedsrådsmedlem er sjældent så dedikeret til kirkens arbejde, at vedkommende er parat til at tage mange opgaver, som opleves som uinteressante eller svære. Det kræver ofte stor dedikation over lang tid.

8. Inddrag andre i udvalgsarbejdet end menighedsrådsmedlemmer
På den måde kan I få en større bredde af frivillige, der bærer med på områder, som tidligere har været båret af menighedsrådsmedlemmer. På den måde aflastes menighedsrådet, samtidig med at flere får ejerskab til kirkens liv. Er menighedsrådet sårbart, kan det være en stor hjælp, at der sidder aktive folk i udvalgene.

9. Tag hånd om arbejdsfællesskabet og det sociale samvær
Er jeres menighedsrådsmøder kendt for, at man bliver hørt, at møderne er fokuserede, at man bruger hinandens evner positivt, og at man tør dele tanker om det at være kirke? Er kaffen god, og kommer man hinanden ved? Tør man sætte ord på uenighed, samtidig med at man søger at finde gode løsninger sammen? I mange menighedsråd ønsker folk i virkeligheden at tale om personlige erfaringer i relation til kirken, men har brug for, at nogen tager hul på samtalen og skaber en tilstrækkeligt tryg ramme. Det er langt nemmere at tiltrække nye til et menighedsråd, hvor folk er glade for at være.

10. Læg op til at tage på inspirationsture eller kurser
Det giver energi, inspiration og fællesskab at tage af sted sammen, uanset om det er til en kirke i et sogn, hvor demografien ligner jeres, eller om det er på et kursus relateret til menighedsrådets opgaver.
Måske siger en person nej til at gå ind i menighedsrådet, men kunne i virkeligheden godt tænke sig at lede en spejderaktivitet, blive besøgsven eller organisere kunstudstillinger. Det kunne være, at personen var klar til at blive menighedsrådsmedlem ved det næste valg.

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.