Printervenlig version
 
 
 
     
 
 
 

Pressemeddelelse: Kirkefondet støtter udviklingen af kirkelivet i Sydhavn

27-05-2016

Kirkefondet vil hjælpe Sydhavn Sogn med bl.a. en "husbådskirke" og videreudvikling af...

Da Kirkefondet overtog og solgte 3 københavnske kirker, der blev indstillet til lukning i 2013, begyndte overvejelserne af, hvordan midlerne fra salget af de lukkede kirker kunne blive til gavn og glæde for folkekirken – bl.a. i København. Der var særligt fokus på, hvordan nogle af pengene kunne bruges til at skabe liv og vækst i de mange nye boligområder, som skyder op rundt om i København – f.eks. i Sydhavn og Nordhavn.
Nu er den første hjælp fra Kirkefondet på vej til Sydhavn Sogn.

Brugerundersøgelse i Sydhavn forud for arkitektkonkurrence
Sydhavn Sogn har netop udskrevet en arkitektkonkurrence med henblik på opførelse af en ny kirke i området ved Teglholmen. Kirkefondet har her været med til at finansiere en bredt anlagt brugerundersøgelse, som indgår i baggrundsmaterialet for arkitektkonkurrencen. Religionssociolog Bjarke Schønwandt Mortensen har på Kirkefondets vegne og i tæt samspil med Sydhavn sogns ”Ny-kirke-udvalg” foretaget en lang række interviews blandt menighedsrådsmedlemmer, frivillige og ansatte ved Frederiksholms kirke samt borgere, som bor, arbejder og uddanner sig i Sydhavn. Undersøgelsen har bl.a. afdækket hvilke (åndelige) rum og fællesskaber folk i Sydhavn længes efter, og hvad folk forventer sig af en ny kirke i Sydhavn for, at den kan blive et levende hus i Sydhavn. En af konklusionerne er, at man ønsker et klassisk kirkerum, som både kan give plads til nye former for spiritualitet og være en form for forsamlingshus og kulturhus. Man ønsker sig også en kirke, der har mod til at eksperimentere, men samtidig fastholder, at der er et kristent indhold til stede i alt det, kirken laver. Endelig er der en opfordring til, at kirken via sine tilbud og aktiviteter finder en genkendelig profil.

Stiller ”husbådskirke” til rådighed
Næste skridt i Sydhavn er, at Kirkefondet i en periode på 2-3 år tilbyder at stille en ”husbådskirke” til rådighed for sognet. Det er tanken, at den skal placeres ved en anløbsbro umiddelbart ud for den byggegrund, hvor den nye kirke skal bygges. Projekteringen af ”husbådskirken” er så småt i gang, og selve fremstillingen af den forventes også finansieret via midler fra salg af de lukkede kirker og evt. eksterne fondsmidler. 

Konsulentbistand til udvikling af kirkelivet
Det er desuden tanken, at Kirkefondet i en periode over 3-4 år tilbyder konsulentbistand til udvikling af kirkelivet i Sydhavn – særligt i de nye boligområder på Teglholmen således, at kirken så at sige allerede er til stede og bliver en del af folks hverdag længe inden, den nye kirke er færdig formentlig i 2019.

Liv og vækst i nye byområder
Det er en naturlig del af Kirkefondets virke at være med til støtte kirkens liv og vækst i nye byområder. Og vi håber fra Kirkefondets side, at vi ved at engagere os i denne opgave i Sydhavn kan indhente nyttig erfaring og læring, som kan bruges i lignende byområder i København og i andre af landets større byer, hvor der også er vækst med nye boligområder, som kalder på kirkens engagement og tilstedeværelse.

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.