Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

 

Konference om landsbykirken som et aktiv

10-05-2016

Kirkefondet inviterer 31. maj til konference om ny og anderledes brug af middelalderkirker

Tirsdag 31. maj 2016 kl. 10-16 inviterer Kirkefondet til konference om ”Landsbykirken som et aktiv” på Brogården i Middelfart.

Folkekirken har ca. 1700 middelalderkirker. Flere af dem ligger i sogne med under 500 indbyggere, og for nogle små landsogne kan de gamle kirker opleves som en tung byrde – f.eks. pga. store udgifter til vedligehold, opvarmning mv. Men behøver det være sådan?

Kirkefondet igangsatte forrige år med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond projektet ”Landsbykirken som et aktiv”, hvor konsulent Ole Kamp og generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen fra Kirkefondet, samt arkitekt Anna Mette Exner har arbejdet sammen med en række landsogne for at se på, hvordan en eller flere af deres gamle landsbykirker kunne udvikles og ændres til at blive et aktiv i lokalområdet. Der har været stor iderigdom og mange visioner for, hvad de gamle bygninger også kan bruges til ud over at være ramme om gudstjenester og kirkelige handlinger.
Der er blevet gjort overvejelser vedr. de arkitektoniske, bygningstekniske og økonomiske muligheder for at foretage ændringer i de involverede kirker således, at bygningerne i højere grad kan bruges til mange forskellige kirkelige aktiviteter og til flere ikke-kirkelige formål.

Resultaterne vil blive fremlagt på konferencen den 31. maj 2016, hvor der også fra forskellige sider (biskop, provst, Nationalmuseet mv.) vil blive sat fokus på, hvordan vi skal forholde os til de mange gamle middelalderkirker.

Se hele programmet for dagen her.

Deltagelse i konferencen er gratis, men tilmelding skal ske senest onsdag den 25. maj til kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33.
Tilmeldingen til konferencen er lukket!

Baggrund for projektet
Folkekirken har ca. 1700 middelalderkirker, som desværre for nogle landsogne kan opleves som en tung byrde. Kirkefondet ønsker med dette projekt at frem-me, at denne værdifulde bygningsarv bliver et aktiv i kirkens liv og vækst i landområderne, samtidig med at landsogne udfordres til at gå nye veje i den udfordring, det er at være kirke på landet.
Projektets resultater vil blive offentliggjort i en rapport, som sendes til bredt ud til alle landsogne i Danmark.


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.