Printervenlig version
 
 
 
     
 
 
 

Evaluering af Lokal Kirkeudvikling

12-05-2015

30 kirker fik mod til at lytte, reflektere og handle gennem Lokal Kirkeudvikling

Selvom tiden er præget af forandringer, er det ofte lettest at holde fast ved det kendte i kirken. Det giver tryghed. Men hvis man tør være åben for forandringer i kirken, så kan der skabes nyt. Det har man erfaret i de ca. 30 kirker fra by og land på tværs af Danmark, der gennem de seneste tre år har deltaget i Lokal Kirkeudvikling, som Kirkefondet i samarbejde med Center for Kirkeforskning og Danmission står bag.
Lokal Kirkeudvikling er netop blevet evalueret, og hele evalueringsrapporten kan læses her.

At være kirke sammen
Det kan skabe små revolutioner i en kirke at standse op og spørge ind til lokale menneskers tanker om liv, relationer, lokalsamfund og tro, i stedet for først at skabe kirkelige begivenheder og derefter forsøge at tiltrække folk til dem. I Lokal Kirkeudvikling fordyber man sig i kirkens tradition og hinandens tanker om det at være kirke, og man slår ørerne ud i lokalområdet for at kunne være kirke sammen med folk. Nogle deltagende kirker har medvirket ved lokale events sammen med lokale foreninger. Andre har inviteret beboere fra skiftende landsbygader til at skabe med på gudstjenesten eller inddraget børnefamilier mere. En genbrugsbutik er startet, teenagere holder biograf i en præstegårdshave, og en kirke har fået rollen som dem, der samler lokale institutionsledere. For andre kirker har en bedre stemning i kirken eller større medinddragelse af kirkegængere været det vigtigste udbytte.

Udviklingskonsulent Dorte Kappelgaard fra Kirkefondet uddyber:
”Det kræver mod at tage initiativ til en samtale, hvor man skal lukke op og give noget af sig selv, uanset om det er lokale beboere eller potentielle samarbejdspartnere. Men mange deltagere i Lokal Kirkeudvikling fortæller, at reaktionen hos folk har været langt mere positiv, end de havde forventet. Faktisk er privatpersoner såvel som lokale aktører ofte meget taknemmelige over at blive bragt i spil.”

Erfaringer deles på tværs af sogne
Det at udveksle erfaringer og at støtte og opmuntre og anerkende hinanden på tværs af kirker har været vigtige elementer, har responsen fra deltagere lydt. Når man mødes med andre, der er engagerede i kirke og menighedsrådsarbejde, deler man erfaringer, både formelt og uformelt. 

Kirker bør altid være i forandring, fordi mennesker og omstændigheder er i bevægelse. En netop overstået evaluering konkluderer, at Lokal Kirkeudvikling kan bidrage til denne proces med inspiration, erfaringsudveksling og redskaber, der tilpasses den enkelte kirkes virkelighed.

Et nyt netværk for sogne i Storkøbenhavn starter op i august 2015, og der vil løbende blive oprettet nye netværk rundt om i hele landet. Læs mere om Lokal Kirkeudvikling her.

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.