Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

 

Kommentar: Landsbykirken som et aktiv?

25-03-2015

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens overvejelser om landsbykirkernes fremtid

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Da jeg forleden aften holdt foredrag om folkekirkens fremtid, kom en del af debatten efterfølgende til at dreje sig om kirkelukninger. Det var bl.a. med afsæt i den udmelding, som kom fra daværende kirkeminister Manu Sareen i september 2013, hvor han udtalte, at ca. 200 landsbykirker bør lukkes, idet han sigtede til kirker i sogne med under 200 indbyggere. Det er jo en nem, hurtig og meget kategorisk udmelding, men det rører ved noget helt centralt, som bør drøftes åbent og frit – og som der bør ageres på. Vi er nødt til at overveje, hvad er et bæredygtigt sogn? Bæredygtighed har selvfølgelig med økonomi at gøre, for vi kommer ikke udenom, at det er en økonomisk udfordring, når f.eks. et provsti med et samlet budget på ca. 30 mill kr. om året skal holde gang i – og ikke mindst - vedligeholde 33 kirker! Men bæredygtighed handler også om at kunne sammensætte et menighedsråd. Allerede nu snakkes der om, at det mange steder bliver svært at skabe et fuldtalligt menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2016. Bæredygtighed er også at kunne sikre en rimelig deltagelse ved søndagens gudstjenester og at kunne tage vare om kirkens øvrige kerneopgaver – f.eks. undervisning, dåbsoplæring, diakoni og mission. Ligesom det er afgørende, at strukturen for det kirkelige liv tilpasses, så kirken knytter til ved eksisterende folkelige fællesskaber.

”Folkets stille røst”
På vej ud af døren efter mit foredrag fik jeg så yderligere et par kommentarer med på vejen. Der var kvinden, som kom hen og sagde, at hun ville være meget ked af det, hvis de lukkede hendes lokale sognekirke, for der var hun både blevet døbt, konfirmeret og viet. En mand, måske fra en bykirke, gentog, hvad han også havde sagt i debatten: ”Vi er jo nødt til at se i øjnene, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at lukke nogle landsbykirker”. Disse bemærkninger illustrerer lidt af ”spændvidden” i hele debatten om ”Kirken på landet”, samtidig med at det viser behovet for, at der i disse år sættes fokus på vilkårene for at være kirke i landområderne. Derfor er det glædeligt, at Kirkeministeriets Fællesfond har bevilget knap 4 mill. kr. til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Centeret skal se på de ændrede vilkår for at være kirke på landet, der blandt andet følger af en øget flytning fra land til by, og man skal være med til at nytænke kirkens rolle i lokal- og civilsamfundet.

Ønsker om forandring
Og der er vilje til forandring og nytænkning! F.eks. er der flere og flere sogne, som brænder for at få de gamle middelalderkirker indrettet på en anderledes måde, så de bliver nemmere at anvende til foredrag, filmaftener, stillegudstjenester, ungdomskirke mv. Helt konkret har menighedsrådet i Vipperød på Sjælland netop indkaldt til et møde, hvor temaet er: ”Hvordan kan Sdr. Asmindrup Kirke indrettes på en ny og moderne måde?” Og allerede for knap 4 år siden havde menighedsrådet ved Kallerup Kirke i Thy planer om at omdanne kirken til et kirkeligt eksperimentarium, der åbner for andre måder at bruge kirkerummet på end til gudstjenester – f.eks. ved at kirkebænkene tages ud.

Tilbud til fem kirker
Kirkefondet har med en bevilling fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond fået mulighed for at tilbyde 5 kirker hjælp til at arbejde med nyindretning af kirkerummet, således at kirken i højere grad kan bruges til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi guider de deltagende sogne gennem en afklaringsproces, hvor også lokalbefolkningen, lokale ressourcer og mulige samarbejdspartnere inddrages i arbejdet med at finde ud af, hvordan man kan bruge den lokale middelalderkirke som et aktiv i det lokale miljø. Det kan f.eks. ske ved, at kirken indrettes, så den i højere grad kan bruges til de forskellige kirkelige aktiviteter og til ikke-kirkelige formål – alt efter de lokale behov. Kirkefondet sørger desuden for at undersøge de arkitektoniske, bygningstekniske, juridiske og økonomiske muligheder for at foretage ændringer i kirkerummet. Interesserede sogne kan henvende sig til Kirkefondet.

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.