Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

 

Kommentar: Der er brug for dig!

01-10-2014

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens kommentar om frivillighed i kirken

Kom-bar-do har de seneste år været reklameslogan for Mols-Linien for at opfordre flere til at tage færgen mellem Jylland og Sjælland i stedet for at køre over Storebæltsbroen. Men efterhånden har det også slået sig fast som en slags velkomsthilsen, når man kører ombord på færgerne. Sådan en velkomsthilsen kunne vi måske også godt bruge i folkekirken? Ikke sådan rent kommercielt for at ”lokke kunder i butikken” – eller for at få dem til at vælge ”folkekirkens vej” – frem for andre veje. Men som et kald til frivilligt engagement i folkekirken – netop ved at sige: Kom-bar-do – der er brug for dig! Der er brug for dig som frivillig i kirken – der er masser af opgaver, der skal løses – store og små – også en opgave for dig! Kaldet skal ikke bare lyde for at få fat i mennesker til at løse nogle opgaver. Kaldet skal lyde, fordi det er en central del af kirkens selvforståelse, at alle bærer med – at alle er delagtige i kirkens fællesskab. For når Jesus kaldte de første disciple til et frivilligt engagement med ordene: ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere”; når Paulus karakteriserede menigheden som ”eet legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver”; og når Luthers tanker kunne danne grundlag for idealet om det almene præstedømme – så er det alt sammen linier, som peger frem mod, at vi i dag kan sige frit og åbent: Kom-bar-do – der er brug for dig!

Og de frivillige er der jo! Der er i hvert fald fortsat mange danskere, som er engageret i vidt forskellige former for frivilligt arbejde. Før sommerferien blev der offentliggjort tal, som viste, at i 2012 svarede ca. 35 % af befolkningen, at de har arbejdet frivilligt inden for det forløbne år. Men jeg undrer mig i den forbindelse over, at det er de travle årgange (i aldersgruppen 36-45 år), som hyppigst deltager i frivilligt arbejde – dels gennem deres egne aktiviteter og interesser, dels gennem børnenes aktiviteter. Når man så igen og igen læser, at vi bliver flere og flere ældre – men vel at mærke friske, raske og rørige ældre fra 60 år og opefter, så tænker jeg, at der må være en stor uudnyttet potentiel ressource for det frivillige arbejde i den aldersgruppe – også for folkekirken. Måske viser det sig, at der allerede er forholdsvis mange i ældregruppen, som er engageret som frivillige i folkekirken? Uanset det – så må det være en udfordring for folkekirken at se på de mange ældre som en ressource – som en gruppe, der skal kaldes på til frivilligt engagement i kirken – en gruppe, som skal have at vide: Kom-bar-do – der er brug for dig!

Den opgave vil Kirkefondet gerne være med til at pege på og løfte – ikke ved at vi som organisation går ud og kalder de frivillige ind i kirken, men ved at vi gennem foredrag, workshops og lign. ruster de enkelte sogne (menighedsråd og ansatte) til at styrke deres lokale frivillighedsarbejde. Kirkefondet har lige lanceret en lang række tilbud, som fokuserer på frivillighed i folkekirken ud fra det grundprincip, at det ikke er det samme som frivillighed i en forening eller en kommunal institution. Det fælles frivillige engagement ligger dybt i kirkens eksistens – og den forståelse vil vi gerne vække til live – samtidig med at vi giver konkrete redskaber til at inddrage flere frivillige i den lokale kirkes arbejde, ligesom vi vejleder i, hvordan man kan organisere sig som kirke, så en bred vifte af mennesker med mange forskellige kompetencer og baggrunde får lyst til at være en del af menighedens arbejde efter, at de har hørt, at der er blevet sagt: Kom-bar-do – der er brug for dig!

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.