Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

 

Kommentar: Samarbejde på mange niveauer

15-05-2014

Mange forskellige former for samarbejde spirer frem blandt sogne og provstier.

Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

I 2011 lavede Kirkefondet en grundig analyse af Salling provsti for at inspirere til at tænke kirke på en ny måde. Analysen byggede bl.a. på demografiske oplysninger om befolkningssammensætning mv. og på oplysninger om aktiviteter i de enkelte kirker i en given periode. En af konklusionerne i den afsluttende rapport var, at der ved en omorganisering af f.eks. gudstjenester, konfirmandforberedelse, kirkebogsføring mv. kunne frigøres ressourcer til at realisere nye kirkelige initiativer i provstiet. En væsentlig præmis, for at denne omorganisering kan finde sted, er, at der etableres større samarbejde og arbejdsdeling sogne og præster imellem. Derfor er det glædeligt, at man nu tre år efter analysens fremlæggelse erfarer, at der i Salling provsti er oprettet 3 storpastorater med 5-8 sogne pr. pastorat og 2-3 præster pr. pastorat. Det kan være et vigtigt skridt i den videre proces, hvor ressourcerne udnyttes optimalt ved en form for arbejdsdeling sognene imellem, og hvor samarbejde kan styrke arbejdsglæden og engagementet. Og samtidig er det et eksempel til efterfølgelse flere steder i landet.

Men ikke kun de teoretiske analyser baner vej for samarbejde mellem sogne. Gang på gang erfares det ved visionsdage, hvor flere sogne er samlet, eller når hovedparten af et provstis sogne f.eks. mødes til Lokal Kirkeudvikling i Kirkefondets regi, at der opstår positiv synergi og ønsker om at løse opgaver i fællesskab og på tværs af sognegrænser. Det kan være, at man finder ud af at gå sammen om at ansætte en musikpædagog til at stå for babysalmesang, som efterfølgende udbydes i nogle få af provstiets kirker. Eller at man koncentrerer udbuddet af koncerter i de tre af provstiets kirker, som helt klart har de bedste rammer for det.

I flere provstier og sogne har der længe været tradition for at samarbejde om administrative opgaver – alt fra at indhente fælles tilbud på kalkning af kirkerne til et mere forpligtende samarbejde med et fælles kirkekontor. Men nu ses der også mere og mere samarbejde mellem sogne om centrale indholdsmæssige opgaver. Dermed bliver der også taget små skridt i retning af, at alt indenfor for den kirkelige palet af gudstjenester, aktiviteter, musik, koncerter, kor og undervisningstilbud ikke nødvendigvis skal udbydes og tilbydes i hvert enkelt sogn.

Når der nu på det helt lokale niveau – på græsrodsplan – der hvor mange mener, at alt nyt i folkekirkens skal vokse frem fra – når nu der rent faktisk erfares, at mange forskellige former for samarbejde spirer frem med henblik på at styrke kirkens liv og vækst, så kan man ønske sig, at det smitter af på det nationale niveau i folkekirken. Og muligheden ligger lige for med det nye forslag om et folkekirkeligt fællesudvalg. Et sådant organ vil betyde, at der nu også på nationalt niveau kan blive et formaliseret samarbejde og samtaleforum for folkekirkens fælles anliggender med forventning om, at det kan være med til at fremme kirkens liv og vækst.

 

 


 

NYHEDER

Nyt temanummer af "Kirken i dag"

Temaet er "I menighedsrådet - og hvad så?" og henvender sig specielt til de nye menighedsråd

 

Ny udviklingskonsulent ansat i Kirkefondet

Kirkefondet har pr. 1 maj 2017 sognepræst og cand.theol. Berit Weigand Berg som udviklingskonsulent...

 

Kommentar: Folkekirken på tærkslen til 2017

Læs Henrik Bundgaard Nielsens kommentar med et eksempel fra den virkelighed folkekirken står...

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.