Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

 

Rapport og idekatalog med fokus på ny brug af kirkebygninger

24-03-2014

Kirkefondet og RealDania står bag ny rapport og idekatalog

Teater, børnehave eller værested for hjemløse? I København er seks kirker blevet lukket, og fem af dem er allerede sat til salg. Men hvad skal kirkebygningerne bruges til, hvis de kirkelige handlinger forsvinder? En ny rapport, et idékatalog og tre skitseforslag belyser, hvad der skal til, hvis lukkede kirker skal bruges til nye formål. Publikationerne er udarbejdet for Realdania og Kirkefondet af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Varmings Tegnestue.

Hvad skal der ske med kirkebygningen, hvis kirken lukker? Spørgsmålet er blevet aktuelt i København, hvor fire kirker er lukket og yderligere to er indstillet til lukning. Også i resten af landet kan kirkelukninger med tiden blive aktuelle, om end kirkeminister Marianne Jelved for nylig har givet udtryk for, at tiden ikke er inde endnu.

Men selvom de kirkelige handlinger forsvinder, kan kirkebygningerne stadig bruges som ramme om nye aktiviteter og fællesskaber – og det er især bykirker og forstadskirker, som har potentiale. Sådan lyder én af konklusionerne i rapporten "Ny brug af danske kirkebygninger", som Realdania og Kirkefondet lancerer.

Ny brug skal sikre bygningerne
Rapporten belyser muligheder og udfordringer for at bruge de lukkede kirker til nye formål. Derudover opridser idékataloget en række forslag til, hvordan seks konkrete, lukkede eller lukningsindstillede kirker i København kan genanvendes – fx til kulturelle aktiviteter, idræt eller socialt arbejde. De tre skitseforslag til Samuels Kirke viser eksempler på nyindretning.
”Kirkebygningerne er vigtige markører i det danske kulturlandskab, og det skal de blive ved med at være. Der kan være et stort potentiale i at genanvende kirkebygningerne, men rapporten viser også, at både drift og anlægsomkostninger kan udfordre den bæredygtige genanvendelse af kirkebygningerne til nye formål,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Forstadskirker har det største potentiale
Rapporten inddeler de danske kirker i fire typer: landsbykirker, pragtkirker, bykirker og forstadskirker – og konklusionen er, at det primært er de to sidste kategorier, der reelt kan indrettes til nye formål. Hele 2/3 - eller cirka 1700 af landets godt 2400 kirker – er landsbykirker og vanskelige at omdanne til nye funktioner – blandt andet fordi de automatisk fredes ved lukning, fordi de ligger omgivet af en kirkegård og typisk er placeret i tyndt befolkede områder.
Til gengæld rummer bykirker og forstadskirker et stort potentiale: Bykirkerne, fordi de ligger centralt i byerne og ofte rummer smukke, højloftede rum, som gør dem attraktive for nye brugere. Forstadskirkerne, fordi de bedre kan tåle at blive bygget om end andre typer af kirker.

Kirker lukker, så andre kan blomstre
De københavnske kirkelukninger sker som svar på folkekirkens udfordringer med faldende medlemstal og indtægter. Men når kirker lukker, er det for at andre kan blomstre, pointerer generalsekretær i Kirkefondet, Henrik Bundgaard Nielsen: ”Når kirker lukker, er det for, at andre kan leve videre - og efterfølgende kan de lukkede københavnske kirkers bygninger fortsætte på nye måder. I Kirkefondet ser vi gerne, at de tidligere kirker kan være ramme om f.eks. socialt hjælpearbejde eller kulturelle aktiviteter. Der er rundt om i mange af landets kirker, sognegårde og menighedslokaler et væld af forskellige aktiviteter, hvilket viser, at kirken fortsat har stor opbakning i befolkningen og en vigtig rolle at spille.

Rapporten "Ny brug af danske kirkebygninger" samt idékatalog for de lukkede kirker offentligøres i dag på et fagligt seminar i Absalons Kirke på Vesterbro i København. Publikationerne kan bestilles hos Dansk Bygningsarv ved at skrive en email til: info@bygningsarv.dk. Prisen er 70 kr. i porto og ekspeditionsgebyr. Eller du kan downloade dem gratis her:

Rapporten "Ny brug af danske kirkebygninger"
Idekatalog "Ny brug af 6 københavnske kirkebygninger"


FAKTA

Om publikationerne
Rapporten ’Ny brug af danske kirkebygninger’ samt kataloget med idéer til ny brug af seks københavnske kirker er udarbejdet for Realdania af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Kirkefondet og Varmings Tegnestue.

Rapporten præsenterer 10 udenlandske eksempler på ny brug af kirker og belyser en lang række forhold, der har betydning, hvis man ønsker at bruge en kirkebygning – blandt andet arkitektoniske bevaringsværdier, lovgivning, drift af bygningen, omgivelser og beliggenhed. Derudover er der udarbejdet et katalog med idéer til genanvendelse for de seks københavnske kirker, som er lukkede eller indstillede til lukning: Absalons Kirke, Gethsemane Kirke, Samuels Kirke, Blågårds Kirke, Bavnehøj Kirke og Utterslev Kirke.

 

 


 

NYHEDER

Nyt temanummer af "Kirken i dag"

Temaet er "I menighedsrådet - og hvad så?" og henvender sig specielt til de nye menighedsråd

 

Ny udviklingskonsulent ansat i Kirkefondet

Kirkefondet har pr. 1 maj 2017 sognepræst og cand.theol. Berit Weigand Berg som udviklingskonsulent...

 

Kommentar: Folkekirken på tærkslen til 2017

Læs Henrik Bundgaard Nielsens kommentar med et eksempel fra den virkelighed folkekirken står...

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.