Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

 

Kommentar: Udvikling - ja tak!

14-02-2014

Tale om udvikling og innovation i kirken bringer altid nogle på barrikaderne.

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Alle valgte menighedsrådsmedlemmer har via menighedsrådsløftet skrevet under på, at de vil arbejde for, at folkekirken kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Og det forstås nok i første omgang på den måde, at de lokalt i det sogn, hvor de er valgt, skal sørge for at der skabes gode rammer for kirkens liv og vækst. Men er det kun lokalt, at det skal være liv og vækst? Og selvom vi alle ikke har skrevet under på det løfte, så er det vel i en vis forstand en forpligtelse, der gælder for os alle? Lægfolk, gejstlige, øvrigheder, minister osv. – alle er vi kaldede til at være med til at fremme kirkens liv og vækst. Ikke kun på det lokale sted – i det enkelte sogn – men overalt hvor vi har mulighed for det.

"Kirkens liv og vækst"
Men hvad betyder det egentlig – ”kirkens liv og vækst”? For en tid siden blev en række mennesker sat sammen for at udfolde, hvad de forstår ved kirkens liv og vækst. De skulle prøve at sætte andre ord på, for det kan være sundt at se om tingene skal formuleres anderledes i en ny tid. Og den øvelse kom der mange forskellige ord og begreber ud af: Udvikling, mission, vækkelse, ”hjerte-starter”, inspiration, innovation osv.

Innovation og udvikling
Der blev altså også sagt ord som ”innovation” og ”udvikling”. Hvis man forbinder de ord med kirken og siger, at der skal arbejdes for at skabe gode rammer for kirkens udvikling, eller at der skal være innovation i kirken, så er der altid kirkelige meningsdannere, som kommer på barrikaderne og tordner imod at tale om ”udvikling i kirken”. Det var i hvert fald tilfældet i forbindelse med den såkaldte Innovation Camp, som Kirkeministeriet havde inviteret en række yngre præster til i samarbejde med Præsteforeningen og biskopperne. Det kan undre mig, at det gav så megen postyr. For hvorfor skal der ikke være innovation og udvikling i folkekirken? Er det ikke bare nye og anderledes udtryk for ”liv og vækst”?

Initiativ oppefra
Måske skyldes de kritiske udfald, at det er et initiativ som så at sige er taget oppefra på kirkeministerens initiativ. Pr. definition er der ofte i kirken modstand mod udvikling og innovation – eller lad os kalde det tiltag til at styrke kirkens liv og vækst - når det kommer ”oppefra” i det folkekirkelige hierarki. Men det kan af og til være godt og nødvendigt med udvikling ”oppefra” – eller fra centralt hold. For styrken i disse tiltag og udviklingsinitiativer er, at det f.eks. kan ske samlet, koordineret og målrettet.

Men også udvikling nedefra
Men det skal på ingen måde afholde os fra også at satse på udvikling nedefra. Eller som vi slet og ret kalder det i Kirkefondet: Lokal Kirkeudvikling. For en styrke ved Lokal Kirkeudvikling, som foregår på sogneplan eller provstiplan, er, at der er nærhed, det bliver konkret, det opleves relevant, og det skaber lokalt engagement og ejerskab. Der bliver sagt: Udvikling - ja tak!

Lokal Kirkeudvikling
Når vi fra Kirkefondets side tilbyder Lokal Kirkeudvikling, så er det ikke noget, der kommer oppefra eller fra centralt hold. Og det er ikke en udvikling, som vi vil styre. Men vi ser os selv som en slags katalysator, der kommer ude fra og kan være med til at inspirere og støtte en lokal udviklingsproces, hvor menighedsråd, ansatte, frivillige og andre i sognet selv arbejder lokalt med, hvordan de synes, at man skal være en lokal kirke med liv og vækst. Og nogle udtalelserne fra de præster, der deltog i Innovation Camp’en peger på, at et af de vigtigste elementer i camp’en var at bringe præster sammen, lade dem inspirere hinanden og skabe netværk, så de drager berigede hjem med lyst til fortsat på deres sted at arbejde for kirkens liv og vækst. Så: Innovation Camp og udvikling: Ja, tak!!!

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.