Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

 

Kommentar: Hvor er kirken henne...?

20-12-2013

Burde vi i højere grad flytte kirkerne og gudstjenester ud og møde folk, der hvor de er og færdes?

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet 

I advents- og juletiden er det som om fokus for mange kristne for en stund rettes mod Betlehem. For det er jo Betlehem, som er centrum for de begivenheder, vi fejrer i julen. Det var her, Gud valgte at komme til verden og tage bolig midt i blandt os som et menneske i kød og blod. Og hvis historien sluttede der, så kunne man måske forestille sig, at Betlehem i dag ville være det ultimative helligsted – der hvor man måtte søge hen på pilgrimsrejse for at opleve Guds nærvær. Men det slutter jo netop ikke der. For ved Kristi Himmelfart – der hvor Gud i en vis forstand foretager den modsatte bevægelse af, hvad der sker i julen – da forlader Jesus os med disse ord: ”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”. Det betyder derfor, at vi som kristne tror, at Gud er nærværende overalt og til alle tider. Med andre ord: Guds nærvær er derfor ikke bundet til noget særligt helligt sted, som kunne være mål for pilgrimsrejser. Men så er Guds nærvær heller ikke bundet til det sted – en kirkebygning - hvor vi samles jævnligt til gudstjeneste og kirkelige handlinger. Det kunne der drages mange radikale konsekvenser af!

Kirken flytter ud!
Et afgørende tiltag i den retning er jo sket ved, at det nu i en prøveperiode på to år er muligt at få en kirkelig vielse i det fri. Og hvad angår gudstjenester har man jo igennem længere tid ”flyttet kirken ud” ved at afholde friluftsgudstjenester og lign. Men vi må også overveje, om vi ikke i højere grad skal flytte ”kirkerne” – eller gudstjenesterne ud på ”gader og stræder” – og møde folk, der hvor de er og færdes? Det kan være flere enkeltstående gudstjenester i ”det frie rum”, men det kunne også være mere eller mere permanente lokaler, hvor man for en tid kalder til gudstjeneste - lidt i stil med den gamle Kirkefondstanke med vandrekirker. F.eks. gudstjenester i en lejlighed på 5. sal i Ørestaden på Amager eller i en husbåd i Sydhavnen i København. Sådanne steder er også kirke - for som Luther sagde, så kendes det sande Guds tempel (= kirken) alene på, ”at man dér kommer sammen for at bede, tjene Gud og høre hans ord”.

Verden flytter ind!
Men når vi – igen med Luther - kan sige, at rummet alene helliggøres af Ordet og gudstjenesten, så betyder det jo i princippet, at når gudstjenestens sidste ”amen” har lydt, så ophører kirkerummet med at være helligt og kan bruges til alle verdslige formål. Eller som det hedder i udkast til lovforslag fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke: "At menighedsrådet kan ”stille kirken til rådighed til brug for ikke kirkelige formål”, som ikke strider mod ”kirkerummets karakter”. Så hvis dette lovforslag vedtages, er vejen er åben for ”åbne kirker” i en helt ny forstand, hvor dagplejemødre, det lokale sangkor, filmklubben, musikskolens kammerorkester, en af aftenskolerne, den lokale afdeling af SIND og ”Visens venner” gør brug af kirkerummet i ugens løb! Én ting er imidlertid, at dette kan blive muligt, hvis man ser strikt på teologi og jura. Noget andet er de følelser, som knytter sig til vore kirkebygninger og brugen af dem. Det er kommet tydeligt frem i forbindelse med lukning af kirkerne i København.

Hvor er kirken henne, når…?
Da Maria og Josef kom til Betlehem, var der ikke plads til dem i herberget. Men de fik dog nattely i en stald. Hvad med dem, der søger ly for natten i dagens Danmark? Hvor er kirken henne, når en hjemløs søger ly for vinternattens kulde og mørke? Der er af masser af diakonale udfordringer at tage fat på for kirken, for hvert enkelt sogn i Danmark og for enkelt af os. For kirken er også der, hvor vi sammen, eller hver især strækker hånden ud med hjælp til et nødlidende menneske. Eller som Luther siger i en prædiken: ”Hvis enhver tjente sin næste, da ville hele verden være fyldt af gudstjeneste".


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.