Printervenlig version
 
 
 
     
 
 
 

Den Danske Folkekirke - nordisk belyst

20-12-2013

Center for Kirkeforskning og Kirkefondet indbyder til to temadage for præster i januar

Center for Kirkeforskning og Kirkefondet indbyder til to dage med fem forelæsninger og debatter med 20 norske og svenske præster, der tager efteruddannelse i menighedsudvikling på Menighedsfakultetet i Oslo. Efter gæsternes ønske inviteres danske præster til at deltage og bidrage.

Onsdag den 22. januar 2014, i Auditorium 7, Det Teologiske Fakultet,
Købmagergade 46, 1. sal kl. 10.00-17.00

Kl. 9.45: Kaffe/te
Kl. 10.00: Velkomst ved dekan, professor dr. theol. Kirsten Busch Nielsen
Kl. 10.15: Den Danske Folkekirke anno 2014 ved lektor Anita Engdahl Hansen, Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse.
Folkekirken undergår i disse år nogle forandringer, som får store følger for måden at være kirke på og ikke mindst for kirkens selvforståelse. Der er ændringer på vej i forholdet mellem stat og kirke, mål- og økonomistyring er implementeret i alle sogne, og provstiet er på vej til at blive kirkens nye omdrejningspunkt. Forelæsningen præsenterer den folkekirkelige organisations opbygning, måde at fungere på og dens igangværende udvikling.
Kl. 12.00: Frokost på Restaurant Riz Raz, Store Kannikestræde 19
Kl. 13.15: Den Danske Folkekirke som aktivitetskirke ved forskningsmedarbejder, ph.d. Marie Hedegaard Thomsen
Kirkefornyelse grundlægges ikke på lange synoder med lærde teologer. Kirkefornyelse sker lige foran øjnene på os i de lokale kirker! Det er i dag aktiviteterne, der skrues på, når menigheder (menighedsråd) ønsker at gå i nye retninger eller skabe en ny kirkeprofil. Forelæsningen vil med dette udgangspunkt belyse, hvordan der gøres aktivitetskirke i Danmark lige nu ud fra undersøgelser blandt valg-, fri- og sognemenigheder.
Kl. 15.00: Kaffe/te
Kl. 15.15: Den Danske Folkekirke som missionsmodel ved leder af Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet Hans Raun Iversen
Der er gode argumenter for, at Den Danske Folkekirke ikke er en kirke i traditionel forstand og da slet ikke en konfessionel kirke. Til gengæld er den en meget virksom samtalestation, der fremmer kristen tro og praksis i det danske folk. Just derfor er den folkekirke på dagens senmoderne vilkår.

Af praktiske grunde bedes der om tilmelding til denne dag til hri@teol.ku.dk senest den 15. januar 2014.

Torsdag den 23. januar 2014, i Auditorium 7, Det Teologiske Fakultet,
Købmagergade 46, 1. sal kl. 10.00-17.00

Kl. 9.45: Kaffe/te
Kl. 10.00: Velkomst v. Annette Bennedsgaard, udviklingskonsulent, Kirkefondet
Kl. 10.15: Den mangfoldige folkekirke i Danmark, v. Mogens S. Mogensen, konsulent, Kirkefondet. 
Forelæsningen vil søge at identificere nogle af de vigtigste tendenser mht. til 
forskellige måder at være kirke i dag og der vil blive lejlighed til at drøfte præstens rolle i forskellige menighedstyper.
Kl. 12.00: Frokost på Restaurant Riz Raz, Store Kannikestræde 19
Kl. 13.15: Lokal Kirkeudvikling  - en treårigt udviklingsforløb for folkekirkemenigheder, v.  Annette Bennedsgaard, udviklingskonsulent, Kirkefondet
Kirkefondet i samarbejde med Center for Kirkeforskning og Danmission har etableret fire netværk, der arbejder med lokal kirkeudvikling. Forelæsningen samler op på erfaringer og giver bud på, hvad der skal til, for at en ønsket udvikling finder sted.
Kl. 15.00: Kaffe/te

Af praktiske grunde bedes der om tilmelding til denne dag til kirkefondet@kirkefondet.dk senest den 15. januar 2014.

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.