Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

 

Kommentar: Mens vi venter...

22-11-2013

Snart går hele Danmark ind i den store ventetid - advent, men der er jo meget andet vi venter på...

Snart går hele Danmark ind i den helt store ”ventetid”, adventstiden, hvor især landets børn med stor utålmodighed går og venter på, at det skal blive jul. Og mon ikke også mange voksne med længsel venter på julens højtid, hvor vi kan samles for at fejre, at lyset skinner i mørket.

Men der er jo meget andet, vi venter på. Der er afgivet knap 700 høringssvar til det udvalg, som arbejder med en ny overordnet national struktur for folkekirken. Nu skal udvalget træde sammen igen, og så kan vi vente på en endelig indstilling fra udvalget. Kirkefondet – og mange andre kirkelige organisationer – håber, at udvalgsarbejdet ender med, at der bliver etableret et kirkeråd i Folkekirken.
Læs Kirkefondets høringssvar her.

For der er nok at tage fat på for et sådant råd.  Det kan f.eks. være en drøftelse af, hvordan vi fortsat styrker dåbsoplæringen for børn og unge; det kan være en samlet indsats med det mål at gøre kristendommen vedkommende for voksne i alderen ca. 30-60 år; eller det kan være en samlet strategi for, hvordan folkekirken i højere grad bliver gearet til at inddrage frivillige i det lokale kirkelige arbejde.

Vi venter også på, at der bliver fremsat lovforslag, som åbner for, at kirkerummet kan anvendes til andre aktiviteter end de rent kirkelige samtidig med, at kirken stadig anvendes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Dette vil måske flere steder i landet være et oplagt alternativ til en kirkelukning. Men trods dette evt. lovforslag, så venter vi også på, at der bliver nedsat et udvalg, som skal arbejde med et klarere regelsæt for kirkelukninger. Kirkefondet har tilbudt at være med i dette arbejde, idet vi i forbindelse med hele kirkelukningsprocessen i København mener at have en del erfaringer at bidrage med. Og netop denne proces er fortsat i gang. For i disse uger venter vi fortsat på at kunne afslutte salget af to af de lukningsindstillede kirker.

...så udvikler vi kirken
Ventetiden udnyttes effektivt. Helt konkret så inviterer Kirkefondet nu igen sogne og provstier til at være med i Lokal Kirkeudvikling i 2014, hvor nye netværk sættes i gang med at finde ud af, hvad der i hvert enkelt sogn lokalt er vigtigt at få sat fokus på og få udviklet under kyndig mentorbistand fra Kirkefondet. Men også på et mere overordnet plan er der fokus på udvikling. F.eks. bør der arbejdes med, hvordan folkekirken kan vedblive at være mødestedet mellem folk og kristendom. Måske ligger løsningen der i at være et mangfoldighedens hus?

I august 2013 forsvarede Christine Tind Johannessen-Henry sin ph.d. afhandling om ”Hverdagskristendommens polydoksi”, hvor hun redegør for, hvordan hverdagens kristendom eksisterer som forskellige og forbundne trospraksisser. I vores hverdagsliv er kristendom noget, der hele tiden finder sted, foregår og formes på nye måder. Denne mangfoldighed af trosforståelser er en udfordring for folkekirken. Hvad betyder det vores gudstjenesteforståelse? Er de mange forskelligartede gudstjenester rettet mod forskellige målgrupper kommet for at blive? At tænke kirken som et mangfoldighedens hus vil kunne være afsæt for at tænke nyt. Men også andre begreber for hvad det vil sige at være kirke i dag kan inspirere os til at gå nye veje: Kirken som åndelig tankstation, kirken som dialogisk stoppested, kirken som et åbent rum osv. Mens vi venter, så kan vi lade disse begreber inspirere os til arbejdet med at udvikle folkekirken, så den fortsat kan være et mødested mellem folk og kirke.

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.