Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

 

Kommentar: Opbrud

27-06-2013

Der er opbrud i folkekirken og i nogle københavnske kirker, skriver Kirkefondet nye generalsekretær

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Der er opbrud i Kirkefondet. Morten Skrubbeltrang, som har været generalsekretær i Kirkefondet i tre år, bryder op for at blive ny generalsekretær i FDF. Jeg vil som ny generalsekretær i Kirkefondet efter Morten gerne sige ham tak for hans indsats, for han afleverer Kirkefondet i fuld fart frem med mange spændende tiltag, som jeg kan gribe og styre videre i samarbejde med bestyrelsen. Jeg ser frem til via Kirkefondets mange forskellige aktiviteter at møde menighedsråd, præster, provstiudvalg mv. rundt om i landet og være med til at skabe liv og vækst i de enkelte sogne. Jeg glæder jeg mig til via Kirkefondet at drøfte folkekirkens udvikling helt overordnet og være med til at præge, hvordan folkekirken skal se ud fremover. 

For der er opbrud i folkekirken. Der er fuld gang i debatten om en ny overordnet styringsstruktur for folkekirken.  En debat, som forhåbentlig munder ud i vedtagelse af en struktur, som i højere grad kan gøre folkekirken i stand til at prioritere sine ressourcer til glæde for alle folkekirkens medlemmer. I kølvandet på en afklaring af den overordnede struktur for Folkekirken kan det være relevant, at der følges op med en gennemgribende drøftelse af andre strukturelle forhold - f.eks. hvad der er den mest optimale og bæredygtige enhed på lokalt plan i folkekirken. Og så kan opbrud måske blive til nybrud.

Der er ligeledes opbrud i København. To københavnske kirker er sat til salg i forlængelse af de lokale menighedsråds beslutninger om at lukke deres kirke. Flere kirker vil sandsynligvis følge efter. Det er nyt, at så mange kirker på en gang er indstillet til at blive taget ud af folkekirkelig brug. Det har allerede givet dønninger og debat af forskellig art, og der er blevet kaldt til ”kamp for Københavns kirker”. Men i stedet for at kæmpe for at bevare mursten, så bør det ses i et mere overordnet perspektiv som en ”kamp for Københavns kirkeliv”. For ”kamp må der til, skal livet gro” – eller sagt med andre ord – for at opbrud også her kan blive til nybrud!

 

 


 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.