Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

Provstiet i tal

Har I overblik over indbyggerne i jeres provsti?

Hvem bor der – er de danskere eller udlændinge, unge eller gamle, enlige eller par, i arbejde eller ej?
Hvor mange er medlem af folkekirken – og er antallet faldende eller stigende?
Hvor mange melder sig ind… og ud?
Hvordan er udviklingen i de kirkelige handlinger?
- og hvordan fordeler alt dette sig på sogneniveau?

Disse spørgsmål og flere besvarer Kirkefondet i provstiprofilen.

Se anbefalinger fra nogle af de provstier, der har fået lavet provstiprofiler.

Provstiprofil

Provstiprofilen tager udgangspunkt i de nyeste sognedemografiske tal fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik. Vi præsenterer tallene i diagrammer med tilhørende forklaringer, som gør det enkelt og klart, hvordan provstiets befolkning er sammensat, og vi ser på udviklingen i befolkningssammensætningen og folkekirkemedlemsskabet gennem næsten to årtier. Der medfølger også et omfattende talmateriale bl.a. med oplysninger om befolkningssammensætningen sogn for sogn. Provstiprofilen er tænkt som en værktøjskasse til provstiudvalgets arbejde, således at såvel analysen som talmaterialet kan komme provstiudvalget til gavn igen og igen. Se et eksempel her. 

Provstiprofilens indhold:
Rapport på baggrund af provstiets sognedemografiske tal afspejlet i 24 diagrammer med tilhørende forklaringer. Vi kigger på befolkningssammensætning (alder, herkomst, udvikling, børnetal), mobilitet og pendling, beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, husstande (single- eller parhusstande) og husstandsindkomster. I analysen indgår et særafsnit om folkekirkemedlemsskab baseret på tal for 1996-2014, folkekirkemedlemsskab i sognene, folkekirkemedlemskab blandt hhv. danskere og udlændinge, ind- og udmeldelser i provstiet 2007-2013 samt kirkelige handlinger i perioden 2006-2013 i provsti og provstiets sogne.
Provstiprofilen er på ca. 34 sider + bilagsmateriale.

Bilagsmateriale:
Tabel 1-7: Provstiets totaltal for 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 og 2014 – alle i absolutte tal og procent (befolkning & folkekirke, befolkningsbevægelser, børn & unge, husstande, arbejdsstillinger, højeste fuldførte uddannelse, erhverv & pendling)
Skema 1-7: Sogneoversigter med detaljerede oplysninger om indbyggerne sogn for sogn i 2014 vedrørende befolkningssammensætning (alder og herkomst), husstandstyper, indkomstgrupper-medianindkomst-boligform, arbejdsstillinger og folkekirkemedlemsskab samt oversigter over ind- og udmeldelser af folkekirken 2007-2014 og kirkelige handlinger 2006-2014.
Se eksempler her:
Skema 1
Skema 3
Skema 7
Nøgletal for provstiet og sognene for 2008, 2011 og 2014

Priser: 
1-20 sogne  kr. 15.000 ekskl. moms
21-40 sogne  kr. 20.000 ekskl. moms

Forventet leveringstid: 2-3 måneder fra bestillingsdato.

Supplerende tilbud til provstiprofilen

Mundtlig gennemgang af provstiprofilen, ca. 2-2½ time
Vi har god erfaring med, at gennemgangen bruges som oplæg til fx en visionsdag for provstiudvalget, ved præstekonventet eller ved en provstidag for menighedsråd. Pris kr. 5.500 + moms og transportudgifter.

Idekatalog
På baggrund af oplysningerne i provstiprofilen udarbejdes et idékatalog med forslag til tiltag og aktiviteter i sognene enten enkeltvist eller i samarbejde. Kan fx bruges som uddelingsgrundlag fra en særpulje, som sognene kan søge midler fra, hvis de arbejder videre med idéer fra kataloget. Kataloget udarbejdes efter møde med provstiudvalget. Pris efter aftale.

Spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelse med aktivitetsanalyse blandt præster og menighedsråd med henblik på at afdække allerede eksisterende aktiviteters omfang og art, og klarlægning af ønsker til fremtidige aktiviteter og provsti/provst/provstiudvalgets rolle. Pris efter aftale.


”Tal og statistik kan overraske på den måde, at det billede, vi har dannet os af for eksempel befolkningssammensætningen i sognene, herunder antallet af børn og af ældre, måske ikke helt svarer til virkeligheden… Med provstiprofilen har såvel provstiudvalg som menighedsråd et konkret arbejdsredskab. Tørre tal så at sige, som kan skabe et overblik over og gennem analyser være udgangspunkt for hvordan enkeltsogne, pastorater samt sogne og provsti kan indgå forskellige former for samarbejde om at løse de opgaver og udfordringer, vi er stillet overfor,” Connie B. Beier & Vagn Birk Jensen, provster i Næstved Provsti i Roskilde Stiftsblad nr. 3/2014

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.