hline
 

Sognet i tal

Babysalmesang, minikonfirmander eller besøgstjeneste? Før man iværksætter nye aktiviteter eller lukker eksisterende, er det væsentligt at vide noget om de mennesker, man skal være kirke for. Nemlig de mennesker, der bor i sognet. Kirkefondets befolkningsanalyser giver jer et klart billede af indbyggerne i sognet og gennemgår udviklingen i befolkningssammensætningen gennem næsten to årtier.

Analyserne tager udgangspunkt i sognedemografisk statistik pr. 1.1.2014 leveret af Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Sogneprofil

Sogneprofilen giver i 17 diagrammer med forklarende tekst et enkelt og klart billede af de mennesker, som bor i jeres sogn. Vi ser bl.a. på den aktuelle befolkningssammensætning i aldersgrupper, befolkningsudviklingen fra 1996-2014, indbyggernes herkomst, børn 0-15 år, husstandstyper og indkomstniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsesniveau samt folkekirkemedlemsskab.
Profilen er på ca. 24 sider + bilagsmateriale i form af sognedemografiske talsæt for 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 og 2014. Se et eksempel her.

Pris kr. 4.500 ekskl. moms. Ved ønske om en samlet profil for et pastorat kontakt os for nærmere aftale.

”Hvis sognets kirke ikke skal ende som en øde ø i et ocean af uforudsigelige og uforståelige bølger af omvæltninger, skal vi have nogle fakta på bordet om vores omgivelser. Kirkefondets sogneprofil hjalp os med at få et aktuelt  still-billede af den virkelighed, der omgiver os. Vi må og skal vide, hvordan virkeligheden ser ud for bedre at kunne håndtere den.” Udviklingschef Anders M. Hansen, Fredens & Nazaret kirker.

Sogneanalyse

Sogneanalysen giver i 41 diagrammer med dybdegående tekst en gennemgribende analyse af indbyggerne i jeres sogn. Vi beskriver den aktuelle befolkningssammensætning, befolkningsudviklingen fra 1996-2014, indbyggernes herkomst, børn 0-15 år, husstandstyper og indkomstniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsesniveau. Dertil kommer særafsnit om folkekirkemedlemsskab, herunder blandt etniske danskere og i børnegruppen, samt på udviklingen i forholdet mellem fødte og døbte, og endelig  ser vi på ind- og udmeldelser af folkekirken i sognet i perioden 2007-2015 og kirkelige handlinger i 2006-2015.
Sogneanalysen rummer også standardafsnit med tanker om det at være kirke og menighed i dag, og giver inspiration til det kirkelige arbejde i sogne samt et vidensafsnit, som samler forskningsresultater fra den seneste danske forskning på det folkekirkelige område med bidrag fra bl.a. Peter Lüchau, Marie Vejrup Nielsen og Kirsten Donskov Felter m.fl. Endelig medfølger en oversigt med nøgletal for stift, provsti og nabosogne, hvor vi peger på, hvilke sogne i nærområdet, der har mest tilfælles med jeres.
Analysen er på ca. 85 sider + bilagsmateriale

Pris kr. 12.000 ekskl. moms

”Og sogneanalysen - den er ikke arkiveret lodret, men stadig inden for rækkevidde som inspiration og hjælpeværktøj, når vi skal i gang med nye udfordringer i sognet,” Jens Kristian Nørlund Nielsen, formand for Sct. Peders sogns menighedsråd i Slagelse.

Se også andre anbefalinger her.

Fremlæggelse af sogneprofil/sogneanalyse

Få en grundig gennemgang af oplysningerne i sogneprofilen/sogneanalysen med oplæg til debat om tallenes betydning for kirken fx for menighedsrådet eller ved en sogneaften. Varighed ca. 2 timer.

Pris kr. 4.000 ekskl. moms og rejseudgifter.

En sogneprofil eller en sogneanalyse er et godt grundlag for en inspirationsdag om visioner og mål. Læs mere her.

Sognestatistik

Få de nyeste statistiske oplysninger om befolkningssammensætningen i jeres sogn, provsti eller stift eventuelt sammen med oplysninger fra tidligere år til sammenligning. Statistikken omfatter 7 tabeller om bl.a. befolkningssammensætning, folkekirkemedlemsskab, husstandstyper og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er muligt at købe talsæt fra 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 og 2014. Materialet bygger på tal fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.
Et eksempel på et talsæt kan ses her.

Pris kr. 1.100 ekskl. moms pr. talsæt. Ved bestilling til flersognspastorater giver vi 10 % rabat pr. talsæt.


 
 
hline