hline
 

Sognet i tal

Er der mange unge eller ældre i sognet?
Er der mange børnefamilier eller mange enlige?
Er der mange udlændinge?
Er folkekirke-medlemsskabet højt eller lavt?

Når I som menighedsråd, ansatte eller frivillige skal planlægge aktiviteter eller evaluere dem, er det nyttigt, at I ved så meget som muligt om indbyggerne i jeres sogn. Kirkefondets sogneprofil eller sogneanalyse er et godt værktøj til jeres arbejde med at gøre kirken relevant og vedkommende. Profiler og analyser bygger altid på de nyeste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og Kirkeministeriet. Læs mere om profiler og analyser her

Provstiet i tal

Hvem bor i provstiet? Hvor mange er medlemmer af folkekirken - og er niveauet faldende? Hvordan er udviklingen i de kirkelige handlinger? Og hvordan fordeler alt dette sig på sogneniveau i provstiet?
Få et overblik over jeres provsti. Provstiprofilen er et godt redskab, når der skal laves mål og visioner for provstiet, eller hvis der skal skabes mere samarbejde mellem sogne i et provsti. Læs mere om provstiprofilen og se et eksempel her.  

 

 
 
hline