hline
 

10 gode råd til menighedsrådsmødet

Fast sluttidspunkt!
Aftal sluttidspunkt og sæt eventuelt også tid på de enkelte punkter.

Adskil hygge og arbejde!
Sæt tid af til småsnak og spis evt. sammen. Vær til gengæld disciplinerede, når I arbejder.

Tid til indhold!
Afsæt et fast tidsrum på hvert møde til at tale om indhold. Ellers tager bygninger og administration hurtigt al tiden.

Giv plads til nye idéer og tænkemåder!
Nye medlemmer kan hurtigt miste lysten, hvis de bliver mødt med "det plejer vi ikke her".

Alle skal med i samtalen!
Lad alle tale ud, men sæt evt. grænser for taletiden. Spørg måske direkte, hvis nogen er tavse.

Uddelegér opgaver og stol på dem, der løser dem!
Menighedsrådet skal IKKE gentage den beslutningsproces, som et udvalg har været igennem. Blot forholde sig til konklusionerne.

Vær sikre på, hvad der besluttes!
Lad ordstyreren konkludere tudeligtpå hvert punkt. Evt. kan beslutningsreferatet læses op.

Husk tovholdere og tidsfrister!
Forsyn alle opgaver med en tovholder og en tidsfrist.

Send bilag ud på forhånd!
Undgå spildtid på selve mødet. Lad mødedeltagerne læse bilag på forhånd.

Vær vel forberedt!
Forberedelse smitter. Har man travlt, kan forberedelse bestå i at bede andre om hjælp. F.eks. til fremlæggelse af et punkt.


Kirkefondet har udgivet et bogmærke med de 10 gode råd, som kan uddeles til menighedsrådsmedlemmermerne, så alle har et eksemplar, eller lægges i kalenderen eller i protokollen. Bogmærket koster kr. 10,- + porto. Bestil det på kirkefondet@kirkefondet.dk 

 

 
 
hline