Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

Annoncer i "Kirken i dag"

"Kirken i dag" er en oplagt mulighed for at få budskaber og produkter ud til bl.a. menighedsrådsmedlemmer, præster og andre kirkeligt ansatte samt kirkeligt interesserede.

I Kirkefondets magasin "Kirken i dag" er der kun afsat meget begrænset plads til annoncer, så derfor er der kun få annoncer til rådighed for annoncører.

Lidt om "Kirken i dag"
"Kirken i dag" udkommer 4 gange om året og bringer aktuelle kirkelige temaer op til debat og inspiration. "Kirken i dag" udkommer på 12. år. Vi har ca. 1400 abonnenter, der består af aktive menighedsrådsmedlemmer, præster og andre kirkelige ansatte. Derudover sendes magasinet til alle biskopper, provster, udvalgte interessegrupper- og personer, kirkelige organisationer og pressen samt Kirkefondets repræsentantskab og udvalgsmedlemmer.
I alt udsendes "Kirken i dag" i ca. 1750 eksemplarer. Herudover sælges magasinet i løssalg og bruges også som reklameeksemplarer. Magasinet trykkes hver gang i et oplag på 2.500-3.000 eksemplarer.

Temaer i 2014
Hvert nummer har et tema. Temaerne i 2014 er:
Nr. 1 Dannelse (udk. ultimo marts)
Nr. 2 Inddragelse af frivillige i kirken (udk. medio juni) 
Nr. 3 Kirkens kommunikation (udk. medio september)
Nr. 4 Inspiration udefra (udkommer primo december)

Annoncer i "Kirken i dag"
Det er muligt at bestille annoncer på en ¼ side, ½ side eller magasinets bagside.

¼ side - 85 x 130 mm - kr. 1300,-
½ side - 175 x 130 mm - kr. 2400,-
1 side - 175 x 270 mm - kr. 3200,-
Bagsiden - 135 x 200 mm - kr. 3600,-

Ved bestilling af to eller flere annoncer gives 10% rabat.

Materiale og deadlines:
Bladet trykkes i 4 farver på alle side. Annoncen skal afleveres klar til tryk som pdf-fil eller billedbil. 

Bestilling af annoncer kan ske til Charlotte Lydholm pr. e-mail:  cl@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 48. Her kan du også få yderligere oplysninger, hvis du har brug for det.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.