Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

Ældre udgivelser

Udgivelserne kan bestilles ved henvendelse til Kirkefondet, enten på tlf. 33 73 00 33 eller pr. e-mail: kirkefondet@kirkefondet.dk

Alle priser er inkl. moms, men ekskl. forsendelsesomkostninger. 

 

Nyt fra Kirkefondet

"Nyt fra Kirkefondet" var navnet på Kirkefondets blad indtil december 2001. Det udkom 4 gange om året. Hvert nummer tager aktuelle emner i folkekirken op til belysning og debat. 
Mange af temanumrene kan stadig købes:
Nr. 4/2001: Fromhed i hverdagen
Nr. 3/2001: Kirkens kommunikation
Nr. 2/2001: Gør porten vid...
Nr. 1/2001: Kvalitet i menigheden
nr. 4/2000: Livsform og gudstjeneste
Nr. 3/2000: Sognet og den store verden
Nr. 2/2000: Menighedsrådsvalget
Nr. 1/2000: Åbne kirker
Nr. 4/1999: Samarbejde mellem sogne
Nr. 2/1999: Det hellige rum
Nr. 1/1999: Gudstjeneste år 2000
Nr. 5/1998: Menigheden - illusion eller virkelighed? 
Nr. 4/1997: Ikke en tilstand men en opgave 
Nr. 3/1997: Ny brug af kirker 
Nr. 2/1997: Et udviklingscenter i folkekirken
Nr. 1/1997: Diakoni i menigheden
Enkeltnumre - kr. 25,- pr. stk.

Omkring gudstjenesten

Kirkefondet udgav til og med 1997 heftet "Omkring gudstjenesten" med artikler, ideer og gudstjenesteforslag.
Følgende numre kan stadig købes:
Nr. 1/1994: Fællessang i folkekirken
Nr. 2/1994: Hvad vil menigheden med gudstjenesten?
Nr. 2/1996: Gudstjenester på plejehjem
Nr. 3/1996: Prædikenen
Nr. 4/1996: Bøn
Nr. 1/1997: Bøn
Nr. 2/1997: Den nye salmebog
Nr. 4/1997: Gudstjenestefornyelse til debat
36 sider, RESTOPLAG - kr. 25,- pr. stk.  

Menighedsrådet som bygherre

Standardhåndbogen for menighedsråd, som skal forestå bygge- eller restaureringsopgaver, overveje ny kunst eller ændringer i kirkerummet eller sognegården. Bogen er skrevet af folk med praktisk erfaring og omfattende viden om både arkitektoniske pg teologiske sider af sagen.
1994, 114 sider - kr. 75,-

Omkring Kirkefondet

I denne bog er der samlet en række kilder, der viser, at der gennem årene har været ført en kvalificeret debat om kirkeforståelse og synet på kirkeligt arbejde. Bogen giver et indblik i udviklingens værksted; baggrunde og dilemmaer træder frem, synspunkter skærpes og initiativer fødes.
1990, 373 sider, RESTOPLAG - kr. 25,-

Af et Kirkefond præstebarns erindringer

Anna Sophie Seidelin fortæller om sin opvækst i en præstefamilie ved en kirkefondskirke på Amager i begyndelsen af dette århundrede.
1990, 32 sider, kr. 10,-

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.