Printervenlig version
 
 
 
     
 
 

Om Kirkefondet

Kirkefondet opstod i København i 1890. Formålet var at gøre kirken nærværende og vedkommende for mennesker i storbyen ved at bygge kirker, opbygge menighedsliv og ansætte præster i den hastigt voksende by. 
I dag arbejder Kirkefondet i hele landet, og formålet er at skabe liv og vækst i folkekirkens menigheder og fremme mulighederne for at gå nye veje i den kristne forkyndelse. I dag "bygges" kirkerne ikke ved indsamlinger til mursten, men ved at sætte fokus på nye muligheder for at formidle kirkens budskab, og nye muligheder for at bruge kirken, så den giver svar på nogle af de spørgsmål, der rejses i dag.

Kirkefondet har tre fokusområder, som der arbejdes særligt med:
Kirkers liv og vækst, Kirkers brug og Kirker i København.

Kirkers liv og vækst
Visioner og mål
Lokal Kirkeudvikling: projektforløb til udvikling af de lokale kirker
Profiler og analyser
Foredrag
Kurser og konferencer
Udgivelser:
 "Kirken i dag", "Vejkirker og andre åbne kirker", udgivelser"Kirkeadresser"

Kirkers brug
Fremme diskussionen, indsamle viden, konferencer og temadage

Kirker i København
Vidensopsamling, aktiv deltagelse omkring nytænkning, videreformidling af erfaringer. 

NYHEDER

Kirkefondet holder ferielukket

I ugerne 28, 29 og 30 holder Kirkefondets kontor sommerlukket

 

Kommentar: Småt er også godt - men hvordan?

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar om "små gudstjenester"

 

Nyt temanummer af ”Kirken i dag”

Det nye temanummer stiller spørgsmålet ”Hvad er en gudstjeneste?"

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Kirkefondet udgiver jævnligt et e-mail nyhedsbrev med nyheder og nye produkter m.m. Tilmeld dig her.